ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Α/2021

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2021 της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου σε συνεδρίαση της στις 21/5/2021 αποφάσισε:

1) Οι προφορικές εξετάσεις, με φυσική παρουσία των υποψηφίων δικηγόρων θα λάβουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα 28 και 29 Μαΐου 2021 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, εντός των γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου επί της οδού 25ης Μαρτίου 9, α΄ όροφος.

2) Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις είκοσι δύο (22) νόμιμα και εμπρόθεσμα υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι ασκήθηκαν στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ρόδου και Κω, αποφαίνεται ότι όλες πληρούν τις κατά τον νόμο προϋποθέσεις συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Α’ 2021.

3) Η κατανομή των υποψηφίων θα γίνει με αλφαβητική σειρά σε τέσσερις ομάδες σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα.

 4) Οι μέρες και οι ώρες εξέτασης καθορίζονται ως εξής :

Παρασκευή 28/5/2021 εξεταζόμενο μάθημα  Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία:

1η ΟΜΑΔΑ ώρα 17.00

2η ΟΜΑΔΑ ώρα 17.30

3η ΟΜΑΔΑ ώρα 18.00

4η  ΟΜΑΔΑ ώρα 18.30

 

Παρασκευή 28/5/2021 εξεταζόμενο μάθημα  Εμπορικό Δικαίου:

1η ΟΜΑΔΑ ώρα 19.00

2η ΟΜΑΔΑ ώρα 19.30

3η ΟΜΑΔΑ ώρα 20.00

4η ΟΜΑΔΑ ώρα 20.30

 

Σάββατο 29/5/2021 εξεταζόμενο μάθημα  Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία:

1η ΟΜΑΔΑ ώρα 09.00

2η ΟΜΑΔΑ ώρα 09.30

3η ΟΜΑΔΑ ώρα 10.00

4η ΟΜΑΔΑ ώρα 10.30

 

Σάββατο 29/5/2021 εξεταζόμενο μάθημα  Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία:

1η ΟΜΑΔΑ ώρα 11.00

2η ΟΜΑΔΑ ώρα 11.30

3η ΟΜΑΔΑ ώρα 12.00

4η ΟΜΑΔΑ ώρα 12.30

 

Σάββατο 29/5/2021 εξεταζόμενο μάθημα  Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας:

1η ΟΜΑΔΑ ώρα 13.00

2η ΟΜΑΔΑ ώρα 13.30

3η ΟΜΑΔΑ ώρα 14.00

4η ΟΜΑΔΑ ώρα 14.30

 

5) Oι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις, καλούνται να έχουν προβεί σε έλεγχο  rapid test 24 ωρών ή self test 24 ωρών πριν την έναρξη των εξετάσεων. Η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος θα επιδειχθεί κατά την είσοδο τους στο εξεταστικό κέντρο.

6) Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλες τις φάσεις της εξέτασης καθώς και σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης εξέτασης οι υποψήφιοι θα αποχωρούν από το χώρο του εξεταστικού κέντρου και θα προσέρχονται εκ νέου για την επόμενη.

7) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αίθουσα του διαγωνισμού κατά το χρόνο που έχει οριστεί για την εξέταση τους, σύμφωνα με την κατανομή των τμημάτων και να  επιδεικνύουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για την εξακρίβωση της ταυτότητας τους.

8) Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου του μαθήματος Κώδικα.

9) Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στο χώρο του εξεταστικού κέντρου μόνο στους υποψήφιους, στους εξεταστές και στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 

Ο Οργανωτική επιτροπή θα λάβει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας ενάντια στη νόσο covid-19.

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή

Print Friendly, PDF & Email