ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡ 15-12-2020

Οι υποθέσεις που θα συζητηθούν στην αυριανή
δικάσιμο της 15ης-12-2020, Ασφαλιστικών Μέτρων ΜΠΡ είναι οι υπ’ αρ.
πινακίου: 16, 33 και 35.

Τόπος και ώρα συζήτησης: Ακροατήριο 1, στις 10:00π.μ.

Print Friendly, PDF & Email