ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κατ΄ αρχήν διαμαρτύρεται για την ακολουθούμενη τακτική από Τράπεζες της Ρόδου, να αξιώνουν, από τους πελάτες τους, οι οποίοι έχουν συναινέσει στην εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτων τους, ότι για την εξάλειψη του βάρους πρέπει να απευθύνονται υποχρεωτικά μόνο στην Τράπεζα, η οποία και θα ορίσει την διαδικασία εξάλειψης, προπληρώνοντας μάλιστα προς τούτο και την αξιούμενη αμοιβή.

Πέραν του ότι η ως άνω μεθόδευση είναι παράνομη κι αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό, πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τράπεζας και μπορούν να επιλέξουν μόνοι τους τον οποιοδήποτε δικηγόρο προτιμούν για την διεκπεραίωση της εξάλειψης της προσημείωσης ή έτερου βάρους.

 

Ρόδος 6 Νοεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

Κων/νος Σαρρής        Βασ. Καταβενάκης

Print Friendly, PDF & Email