ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΒΑΡΩΣΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κατά τη συνεδρίαση του στις 30/10/2020 συζήτησε το θέμα των εξελίξεων  στην πόλη των Βαρωσίων κι εκφράζει την έμπρακτη συμπαράσταση του στον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας. Προς ενημέρωση των μελών μας παραθέτουμε  το κείμενο της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας το οποίο και υιοθετούμε.

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας καταδικάζει τις νέες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας αναφορικά με το παραλιακό μέτωπο της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων και καλεί τα αρμόδια σώματα και φορείς να αντιδράσουν προς προάσπιση του δικαίου.

Υπενθυμίζεται ότι με σειρά ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καταδικαστεί η προσπάθεια μονομερούς δημιουργίας τετελεσμένων αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο. Με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν καταδικαστεί όλες οι αποσχιστικές ενέργειες, έχουν κηρυχθεί αυτές παράνομες και άκυρες και ζητείται η άμεση ανάκληση τους. Ρητά καταδικάζονται οποιεσδήποτε απόπειρες για εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από πρόσωπα άλλα από τους νόμιμους κατοίκους της και ζητείται η μεταβίβαση της περιοχής αυτής.

Η νέα μονομερείς τουρκική ενέργεια αποτελεί παράβαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και υπονομεύει κάθε προσπάθεια εύρεσης λύσης σύμφωνης με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Η επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους τους συνιστά, σύμφωνα και με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, υποχρέωση της Τουρκίας, η οποία δυνάμει και των αποφάσεων του ΕΔΔΑ ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί των κατεχομένων εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων στην περιοχή. Η συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και ο τερματισμός της μονομερούς επιθετικότητας είναι υποχρέωση όλων, και ιδιαίτερα της Τουρκίας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας, της μοναδικής κατεχόμενης πρωτεύουσας της Ευρώπης, αναλαμβάνει την ενημέρωση όλων των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων  και άλλων φορέων για τα νέα τετελεσμένα που επιχειρεί η Τουρκία σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                                              Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης                                   Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email