ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙ- ΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 14 & 21/5

Ανακοίνωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, σχετικά με την ματαίωση των Δικασίμων της 14/5/2020 και 21/5/2020, της μεταβατικής έδρας του Δικαστηρίου στην Κω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email