ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΡ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ρόδος,  19/04/2018

 

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Νομικής Βοήθειας – Legal Aid του Δ.Σ.Ρ., επί της οποίας ελήφθη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου και ενημέρωσης στη συνέχεια των κ.κ. Προέδρου Εφετών, Εισαγγελέα Εφετών, σε συνεννόηση με τις γραμματείς του Εφετείου σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

–       Θεσπίζεται ως ανώτατο όριο ανάληψης υποθέσεων σε Ποινικό Εφετείο, ΜΟΔ, ΜΟΕ, Ανάκριση. Το όριο αυτό είναι οκτώ (8) υποθέσεις (αναδρομικά από 01/01/2018), μετά τη συμπλήρωση του οποίου, ο Συνάδελφος θα βγαίνει από τον κατάλογο, έως ότου  εξισορροπηθεί η διανομή υποθέσεων μεταξύ των υπολοίπων. Ως κριτήριο για τη συμπλήρωση του αριθμού υποθέσεων θα λαμβάνεται ο διορισμός (και όχι η έκδοση του γραμματίου ή η κατάθεση του σχετικού τιμολογίου). Η δε παρακολούθηση των διορισμών θα γίνεται μέσω online προγράμματος που ήδη έχει δημιουργήσει η Επιτροπή και θα το χειρίζονται οι γραμματείς του Εφετείου.

–       Σε περίπτωση που Συνάδελφος διοριστεί επί της έδρας τότε σύμφωνα με το άρθρο 340 παρ 1 ΚΠΔ, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πρόεδρο της έδρας να διακόψει σε δικάσιμο (νέα) μέσα σε διάστημα 30 ημερών, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνήγορος. Εάν δεν επιθυμεί τη διακοπή, μπορεί να το δηλώσει επί της έδρας, ώστε να καταχωρηθεί στα πρακτικά και να εκδικαστεί αμέσως η υπόθεση.

–      Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να διορισθούν παρακαλούνται να παρευρίσκονται κατά την έναρξη της διαδικασίας, ώστε σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την προεκφώνηση η ανάγκη διορισμού συνηγόρου να γίνει αυτός άμεσα.

Για το ΔΣ του  Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Περίδης

Print Friendly, PDF & Email