Λ.Ε.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΟ Τ.Υ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λ.Ε.Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Τ.Υ.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λογαριασμού Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών, στα πλαίσια των αρχών που πηγάζουν από το καταστατικό του και σε ένδειξη αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης προς όλους τους συναδέλφους δικηγόρους των περιφερειακών συλλόγων, ομόφωνα αποφάσισε να ενισχύσει το έργο της εκκαθάρισης των νοσηλίων που εκκρεμούν στο Τ.Υ.Δ.Ε., προς το συμφέρον όλων των δικηγόρων και όχι μόνο των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., αλλά και την λειτουργία του γενικότερα.

Στη λήψη της ως άνω απόφασης συνέβαλε το γεγονός ότι το Τ.Υ.Δ.Ε. είναι ο μοναδικός κύριος ασφαλιστικός φορέας υγείας των δικηγόρων της περιφέρειας, με πολλά προβλήματα στην λειτουργία του, που έχουν συσσωρευθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά την προσχώρηση του στον ΕΟΠΥΥ και ΕΦΚΑ και τα οποία ταλανίζουν τους συναδέλφους μας και έχουν επιπτώσεις στις απαιτήσεις τους, σχετικά με την εκκαθάριση και απόδοση των νοσηλίων τους.

Η ως άνω απόφαση υλοποιήθηκε αφενός μεν με την διάθεση δύο υπαλλήλων προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για χρονικό διάστημα τριών μηνών  στις υπηρεσίες του Τ.Υ.Δ.Ε. και αφετέρου με την παροχή γραφικής ύλης και άλλων υλικών γραφείου που θεωρήθηκαν απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Τ.Υ.Δ.Ε., δεδομένου ότι ο ΕΦΚΑ δεν τα χορηγούσε. Το συνολικό κόστος της προσφοράς του Λ.Ε.Δ.Ε. ανήλθε περίπου στα 5.000,00 €.

Χάριν της προαναφερόμενης ενίσχυσης εκ μέρους του Λ.Ε.Δ.Ε. κατέστη εφικτή η εκκαθάριση νοσηλίων που εκκρεμούσαν από το έτος 2009 μέχρι και το 2017, ήτοι απόδοση νοσηλίων, επιδομάτων μητρότητας κλπ και γενικότερα υποστηρίχθηκε το συνολικό έργο του Τ.Υ.Δ.Ε. προς όφελος όλων των δικηγόρων.

Ήδη τα εκκαθαρισθέντα νοσήλια προωθήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, προκειμένου να εκδοθούν τα ανάλογα εντάλματα πληρωμής προς τους δικαιούχους.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. πιστός στις καταστατικές του αρχές θα συνεχίσει στο μέλλον να παρέχει κάθε μορφής βοήθεια με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των συναδέλφων.

Παρακαλούμε η παρούσα ανακοίνωση να κοινοποιηθεί σε όλους τους περιφερειακούς δικηγορικούς συλλόγους προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι και να δημοσιευθεί στο site του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑ 24 Νοεμβρίου 2018

Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Print Friendly, PDF & Email