ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2016 θα διεξαχθούν  στο κτίριο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 45 (Αθήνα),  1ος όροφος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα δοκιμασίας (εξεταζόμενο αντικείμενο, ημερομηνία δοκιμασίας, ώρα έναρξης δοκιμασίας, αίθουσα εξέτασης)  έχει ως  εξής :

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 25-4-2016, ώρα  έναρξης 10.00, αίθουσα Β

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 25-4-2016, ώρα  έναρξης 13.00, αίθουσα Β

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 26-4-2016, ώρα  έναρξης 10.00, αίθουσα Β

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 26- 4-2016, ώρα  έναρξης 13.00, αίθουσα Β

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ :  : 27-4-2016, ώρα  έναρξης 10.00, αίθουσα Β

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 27-4-2016, ώρα  έναρξης 13.00, αίθουσα Β

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 27-4-2016, ώρα  έναρξης 16.00, αίθουσα Β

 

Οι εξεταζόμενοι θα έχουν δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν τα θέματα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα διεξαγωγής της δοκιμασίας τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα  από την ώρα  έναρξης της δοκιμασίας ανά αντικείμενο, όπως ανωτέρω 0 προσδιορίσθηκε. Κατά το χρόνο αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκφώνηση των ονομάτων των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα είναι παρών στην αίθουσα  κατά το χρόνο εκφώνησης των ονομάτων  θα αποκλείεται από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.

Επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

 

Print Friendly, PDF & Email