ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2023

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023 της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου σε συνεδρίαση της στις 15/5/2023 αποφάσισε:

1) Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις δέκα (10) νόμιμα και εμπρόθεσμα υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι ασκήθηκαν στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ρόδου και Κω, αποφαίνεται ότι όλες πληρούν τις κατά τον νόμο προϋποθέσεις συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Α’ 2023.

2) Το ΟΙΚΗΜΑ στο οποίο θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2023 της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου ορίζεται η αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, εντός των γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου επί της οδού 25ης Μαρτίου 9 , α΄ όροφος.

3) Σύμφωνα με την υπ. αρ. 9/24.3.2023 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2023» (ΦΕΚ τ.Γ 839/31.3.2023) το πρόγραμμα εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

Παρασκευή 26/5/2023 και ώρα 17:00-19:00 Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Σάββατο 27/5/2023 και ώρες i) 09:00-11:00 Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία και ii) 13:00-15:00 Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή 28/5/2023 και ώρες  i) 09:00-11:00 Δημόσιο Δίκαιο. Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και ii) 13:00-15:00 Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας

4) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αίθουσα του διαγωνισμού 45 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιοριστεί για την έναρξη της δοκιμασίας και επιδεικνύουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για την εξακρίβωση της ταυτότητας τους.

 

5) Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου του μαθήματος Κώδικα.

 

6) Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στο χώρο του εξεταστικού κέντρου μόνο στους υποψήφιους και στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Από την Οργανωτική Επιτροπή

Print Friendly, PDF & Email