ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2022

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2022 της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου σε συνεδρίαση της στις 29/9/2022 αποφάσισε:

1) Οι προφορικές εξετάσεις, με φυσική παρουσία των υποψηφίων δικηγόρων θα λάβουν χώρα το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, εντός των γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου επί της οδού 25ης Μαρτίου 9, α΄ όροφος.

2) Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις τέσσερις (4) νόμιμα και εμπρόθεσμα υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι ασκήθηκαν στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, αποφαίνεται ότι όλες πληρούν τις κατά τον νόμο προϋποθέσεις συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Β’ 2022.

3) Οι ώρες εξέτασης καθορίζονται ως εξής :

– Σάββατο 22/10/2022 ώρα 09.00 εξεταζόμενο μάθημα  Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

 

– Σάββατο 22/10/2022 ώρα 09.30 εξεταζόμενο μάθημα  Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

 

– Σάββατο 22/10/2022 ώρα 10.00 εξεταζόμενο μάθημα  Εμπορικό Δικαίου.

 

– Σάββατο 22/10/2022 ώρα 10.30 εξεταζόμενο μάθημα  Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία.

 

Σάββατο 22/10/2022 ώρα 11.00 εξεταζόμενο μάθημα  Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

 

4) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αίθουσα του διαγωνισμού κατά το χρόνο που έχει οριστεί για την εξέταση τους και να επιδεικνύουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για την εξακρίβωση της ταυτότητας τους.

5) Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου του μαθήματος Κώδικα.

6) Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στο χώρο του εξεταστικού κέντρου μόνο στους υποψήφιους, στους εξεταστές και στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Ο Οργανωτική επιτροπή θα λάβει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας ενάντια στη νόσο covid-19.

Από την Οργανωτική Επιτροπή

Print Friendly, PDF & Email