ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Αθήνα 17 – 6 – 2013

Πληρ: Αικ. Φωτοπούλου Αριθ. πρωτ. 312

Τηλ: 210-6419132

FΑΧ: 210-6411514

Εσωτ. 132,134

Θέμα : «Ανάληψη σχετικών λόγω πολτοποίησης Άχρηστων αρχείων του Αρείου Πάγου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται προς τους δικηγορικούς συλλόγους και διαδίκους όλης της Χώρας, ότι κατόπιν της υπ’ αριθ. Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, η Υπηρεσία του Αρείου Πάγου θα προβεί σε πολτοποίηση, σύμφωνα με το νόμο, των παρακάτω σχετικών εγγράφων για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους:

Α. Πολιτικών Υποθέσεων

α) Σχετικά έγγραφα δικογραφιών αναιρέσεων, που συζητήθηκαν από το έτος 2006 έως και το έτος 2009.

β) Σχετικά έγγραφα δικογραφιών αναιρέσεων, που ματαιώθηκαν, από το έτος 2004 έως και το έτος 2008.

γ) Πρωτότυπα αναιρέσεων, εισηγήσεων και προτάσεων από το έτος 1990 έως και το έτος 1994.

δ) Σχετικά αναστολών από το έτος 2006 έως και το έτος 2008.

Β.Ποινικών Υποθέσεων

Αναιρετήρια – Υπομνήματα κ.λ.π σχετικά, επί αποφάσεων που εκδόθηκαν από το έτος 1991 μέχρι και το έτος 1992.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, στα Δικαστικά Καταστήματα και τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, να προσέλθουν προς παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα καταστραφούν κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον Τύπο (ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΘΝΟΣ») έως την 21η Ιουνίου 2013.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

(ακολουθεί υπογραφή)

Ιωάννης Χαμηλοθώρης

Print Friendly, PDF & Email