ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΩΣ 14/2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Ενόψει επικείμενης καταστροφής (ανακύκλωσης) των “σχετικών ” πολιτικών υποθέσεων προγενέστερων του έτους 2016 ετών, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σας να παραλάβουν, ως δικονομικά οφείλουν, τα σχετικά τους μέχρι και τις 14.2.2017 ώρα 14.00, άλλως αυτά θα ανακυκλωθούν στις 15.2.2017, λόγω μη δυνατότητας αποθήκευσης τους στο αρχείο του Πρωτοδικείου.

Print Friendly, PDF & Email