ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων – Επιμόρφωσης και Επιστημονικής Συνδρομής Δικηγόρων του Δ.Σ.Ρ., επί της οποίας ελήφθη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, σχετικά με το θέμα του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Κανονισμού 2016/679, ανακοινώνονται οι προσφορές για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου για τη διεξαγωγή σεμιναρίων για τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου.

1ος Φορέας : ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης δύναται να προσφέρει προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου τις ακόλουθες δύο επιλογές :

  1. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα κατάρτισης και εξειδίκευσης του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων συνολικής διάρκειας 40 ωρών εκ των οποίων οι 16 ώρες δια ζώσης και οι 24 εξ’ αποστάσεως µέσω της πλατφόρµας τηλεκατάρτισης elearningseminars, εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον τουλάχιστον 15 άτομα. Το αρχικό κόστος αυτού του προγράμματος 40 ωρών (µε 16 ώρες δια ζώσης και 24 ώρες εξ’ αποστάσεως): 1.800 ευρώ. Ειδική τιµή για τα µέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου: 850 ευρώ, Ελάχιστος αριθµός ατόµων: 15
  2. Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα κατάρτισης και εξειδίκευσης του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων συνολικής διάρκειας 40 ωρών εξ’ αποστάσεως µέσω της πλατφόρµας τηλεκατάρτισης elearningseminars. Το αρχικό κόστος αυτού του προγράµµατος διάρκειας 40 ωρών (µε 40 ώρες εξ’ αποστάσεως): 1.800 ευρώ. Ειδική τιµή για τα µέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου 600 ευρώ. Δεν υπάρχει περιορισµός ως προς τον αριθµό των ατόµων. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

 

Επίσης κόστος πιστοποίησης από το φορέα Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων, διαπιστευµένο από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ISO 17024: αρχικό κόστος 250 ευρώ. Ειδική τιµή για τα µέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου: 150 ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις για την πιστοποίηση θα πραγματοποιηθούν στη Ρόδο,

 

Προσεχείς Ημερομηνίες διεξαγωγής elearning: 14 και 17 Μαΐου 2018. Για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα δηλώστε συμμετοχή στη Γραμματεία του Συλλόγου μας και συμπληρώστε την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής. Για τις επόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής μετά τις 20 Μαΐου 2018 μπορείτε να ενημερώνεστε από τη γραμματεία του Συλλόγου.

 

2ος Φορέας : TÜV AUSTRIA ACADEMY. Προσοχή : Η παρούσα προσφορά ισχύει για έξι (6) μήνες. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δύναται να προσφέρει προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου τις ακόλουθες δύο επιλογές :

 Α) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:  DATA PROTECTION OFFICER EXECUTIVE

Ημερομηνία Διεξαγωγής:  Κατόπιν συνεννόησης

Διάρκεια :  40 ώρες (κατανεμημένες σε 5 ημέρες)

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων : 18 έως 25 συμμετοχές ανά τμήμα.

Τόπος Διεξαγωγής : Ρόδος

Η τιμή για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος DATA PROTECTION OFFICER EXECUTIVE, είναι: 21.000€ / τμήμα. Η τιμή για τις εξετάσεις πιστοποίησης (διαπιστευµένη από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 17024) DPO ανέρχεται στα 150€ ανά υποψήφιο, με συνολική έκπτωση 40% επί της αρχικής τιμής των 250€.

ΣΗΜ. στην τιμή του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνονται οι σημειώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος, η έκδοση και αποστολή των πιστοποιητικών παρακολούθησης, ενώ ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής των εισηγητών.

 

Β) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: DATA PROTECTION OFFICER EXECUTIVE ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA ACADEMY ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το αρχικό κόστος για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος DPO EXECUTIVE στα προγραμματισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα μας, ανέρχεται στα 1.800€/συμμετοχή. Για τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου σας, το κόστος για κάθε συμμετέχοντα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Από 2 έως 10 συμμετέχοντες στα 1.260€ ανά συμμετοχή. Συνολική έκπτωση 30%
  • Από 11 έως 15 συμμετέχοντες στα 1.080€ ανά συμμετοχή. Συνολική έκπτωση 40%
  • Από 16 έως 20 συμμετέχοντες στα 990 € ανά συμμετοχή. Συνολική έκπτωση 45%
  • Για 21 έως 25 συμμετέχοντες στα 900 € ανά συμμετοχή. Συνολική έκπτωση 50%.

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές και επιλογές περιλαμβάνονται οι σημειώσεις και το διδακτικό υλικό που θα δοθούν στους συμμετέχοντες, καθώς και η έκδοση – αποστολή των πιστοποιητικών παρακολούθησης (τα πιστοποιητικά παρακολούθησης εκδίδονται για όλους τους συμμετέχοντες, υπό την προϋπόθεση της πλήρους παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος -40 ώρες- και δεν σχετίζονται με τα πιστοποιητικά της τεχνικής επάρκειας τα οποία εκδίδονται κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις γραπτές εξετάσεις). Το κόστος για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων DPO EXECUTIVE, ανέρχεται σε 180€ ανά υποψήφιο.

  • Από 2 έως 15 συμμετέχοντες στα 180€ ανά υποψήφιο. Συνολική έκπτωση 28%
  • Από 16 έως 25 συμμετέχοντες στα 150€ ανά υποψήφιο. Συνολική έκπτωση 40%.

Επισυνάπτεται η σχετική προσφορά από TÜV AUSTRIA ACADEMY.

 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο από τα ως άνω προγράμματα να ενημερώσουν τη γραμματεία του Συλλόγου στο email info@dsrnet.gr ή στο 2241020413. 

Όσοι δε, από τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο από τα προγράμματα με δια ζώσης παρακολούθηση, παρακαλούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του Συλλόγου μας στο email info@dsrnet.gr ή στο 2241020413 και αν θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν και εκείνο το σεμινάριο που δεν αποτελεί πρώτη τους επιλογή σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί το σεμινάριο με δια ζώσης παρακολούθηση που δεν έχουν επιλέξει  ως πρώτη επιλογή. Δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει για παράδειγμα το πρόγραμμα του ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ με τις 16 ώρες δια ζώσης και οι 24 εξ’ αποστάσεως µέσω της πλατφόρµας τηλεκατάρτισης elearningseminars συνολικής διάρκειας 40 ωρών, να δηλώσει αν θα συμμετείχε και στο δια ζώσης του TÜV AUSTRIA ACADEMY σε περίπτωση που δεν μαζευτεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων για την υλοποίηση αυτού του σεμιναρίου του ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΎ και το ανάποδο.

11 Μαΐου 2018

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Περίδης

Print Friendly, PDF & Email