ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ "ΠΤΥΧΙΩΝ" ΝΟΜΙΚΗΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας εκφράζει την καθολική αντίθεσή της και την έντονη διαμαρτυρία της για την πρόσφατη τροποποίηση (με τον Ν. 4254/2014) του άρθρου 15 του Κώδικα των δικηγόρων, η οποία κατατέθηκε και ψηφίστηκε αιφνιδιαστικά από τη Βουλή των Ελλήνων και χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση του δικηγορικού σώματος, προφανώς προς εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων. Αυτή είναι η δεύτερη φορά, σε διάστημα ελάχιστων μηνών, από την ψήφιση του Κώδικα των δικηγόρων (Σεπτέμβριος 2013) και μάλιστα, προφανώς, κατόπιν παρεμβάσεων τρίτων, που ανατρέπονται εσπευσμένα και με καταφανή προχειρότητα οι επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κώδικα των Δικηγόρων, που έτυχαν και της σύμφωνης γνώμης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και προέβλεπαν ένα ολοκληρωμένο και σύμφωνο με το κοινοτικό δίκαιο, τη νομολογία του ΔΕΕ και του Συμβουλίου Επικρατείας σύστημα αντιστοίχισης – επάρκειας και ελέγχου των επαγγελματικών προσόντων των πτυχιούχων νομικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα με τη ψήφιση του Ν.4254/2014, που τροποποίησε το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων, δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύπωση ότι κάθε κάτοχος του ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ «τίτλου» σπουδών νομικής Σχολής, προερχομένου από ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ «Πανεπιστήμιο» δύναται, άνευ ετέρου, να εγγράφεται ως ασκούμενος δικηγόρος στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τροποποιήσει ΑΜΕΣΑ την ως άνω διάταξη, που, όπως είναι διατυπωμένη, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και επισημαίνει ότι, η ως άνω διάταξη, αφενός έρχεται σε αντίθεση με άλλες εν ισχύ διατάξεις, τόσο του Κώδικα Δικηγόρων όσο και άλλων νομοθετημάτων, αφετέρου δεν υποβαθμίζει μόνο το δικηγορικό λειτούργημα και τα Ελληνικά ΑΕΙ, αλλά παραβιάζει κατάφωρα το κοινοτικό δίκαιο και το άρθρο 16 του ισχύοντος Συντάγματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή περαιτέρω αποφάσισε να καλέσει τις γενικές συνελεύσεις των νομικών σχολών της χώρας να τοποθετηθούν επί της εν λόγω διάταξης, καθώς και να θέσει το ζήτημα στην επόμενη Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να λάβει θέση και να συναποφασισθούν οι περαιτέρω αντιδράσεις.

Παράλληλα αποφάσισε ότι μέχρι να αρθούν οι εύλογες νομικές αμφισβητήσεις, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα παραλαμβάνουν μεν τις σχετικές αιτήσεις αλλά δεν θα προβαίνουν σε εγγραφές στα μητρώα ασκουμένων, τυχόν δε μελλοντική έγκριση των αιτήσεων θα ανατρέχει στο χρόνο υποβολής τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή τέλος αισθάνεται την ανάγκη, για άλλη μια φορά, να επισημάνει ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν χρέος προς τους πολίτες πρωτίστως να προασπίζουν και να διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης, στην οποία αναγκαίοι παράγοντες είναι οι δικηγόροι. Δεν μπορούν να επιτρέψουν να μετέχουν στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος κάτοχοι «πτυχίων» αμφιβόλου ποιότητος και ενδεχομένως μη Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός και έχει ευθύνη για το χειρισμό των υποθέσεων του εντολέα του, ενώ υποχρέωση να ασκήσουν προηγουμένως δικηγορία έχουν οι, επίσης δημόσιοι λειτουργοί, Δικαστές και συμβολαιογράφοι. Είναι προφανές ως εκ τούτου ότι η παρούσα θέση δεν υπαγορεύεται από κάποια συντεχνιακή διάθεση ούτε αντίκειται στο επικαλούμενο «άνοιγμα του επαγγέλματος», αλλά επιβάλλεται για την διασφάλιση του συνταγματικού ατομικού δικαιώματος της προσήκουσας δικαστικής προστασίας τους πολίτη.

Print Friendly, PDF & Email