ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

διαδικασία πληρωμής της Εκλογικής Αποζημίωσης της πρώτης Κυριακής των Εκλογών ολοκληρώθηκε, και πραγματοποιήθηκε η πίστωση της αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς όσων υπέβαλαν την σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον IBAN τους.

Οι εφαρμογές :

  • καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και
  • αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

είναι διαθέσιμες και για όσους δεν περιλήφθηκαν στην προηγούμενη διαδικασία πληρωμής.

Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε όλες τις εκκρεμότητες καταχώρησης, και για τις δύο Κυριακές των εκλογών, στις πιο πάνω εφαρμογές, προκειμένου να συμπεριληφθείτε στην επόμενη διαδικασία πληρωμής που θα πραγματοποιηθεί στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο:  213 13 33 033
Print Friendly, PDF & Email