Αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών στις 04.6.2014