Αναστολή εισφοράς ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημα) έως 31-5-21

Αριθμ. 14875 οικ. Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών – Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.4.2021 έως και 31.5.2021. (ΦΕΚ 1289/1-4-21 τ. Β)

fek_v_1289-1.4.2021

Print Friendly, PDF & Email