Αναστολή εργασιών των δικαστηρίων από 02.5.12-09.5.12