Αναστολή εργασιών των Δικαστηρίων της Χώρας λόγω των εκλογών της 18ης και 25ης Μαίου 2014

Ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και της 25ης Μαΐου 2014, αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από 14 Μαΐου 2014 μέχρι και 28 Μαΐου 2014.

Σε περίπτωση επανάληψης της διενέργειας περιφερειακών και δημοτικών εκλογών σε περιφέρεια Πρωτοδικείου, η αναστολή παρατείνεται μέχρι και την 30η Μαΐου 2014.

Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστέλλεται  και η διενέργεια των πλειστηριασμών.

Print Friendly, PDF & Email