Αναστολή υποχρεωτικής εισφοράς υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (Μεγαρόσημα)