ΕΚΛΟΓΕΣ:ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

133 20-5-19 ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Print Friendly, PDF & Email