Ανοιχτές διαλέξεις από Δήμο Ρόδου και Πανεπιστήμιο Αιγαίου [ Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών ]