ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 40% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -ΦΕΒΡΟΥΑΙΟΥ 2021

Δημοσίευση ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 538 /12.2.2021) της υπ’ αριθ. 1025/9.2.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας, οι δικηγόροι (ΚΑΔ 69.10 Νομικές δραστηριότητες) εντάσσονται εκ νέου στο μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

ΦΕΚ 538-2021 τΒ

Print Friendly, PDF & Email