ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Έγγραφο – απάντηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε σχετικό ερώτημά του ΔΣΡ για το αν “Απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των διαδίκων από αρμόδια δημόσια αρχή {ΚΕΠ, Αστυνομία, Δήμο] που παριστάμενοι με τους πληρεξούσιους  δικηγόρους  τους υπογράφουν  το κατ’ άρθρο 214 Α του Κ.Πολ.Δ.  πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς”

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 13283-2020

Print Friendly, PDF & Email