Αποζημίωση δικηγόρων αυτεπαγγέλτως διορισθέντων έως 31/12/2012

Οι Δικηγόροι που απέστειλαν δικαιολογητικά  αποζημίωσης λόγω αυτεπάγγελτου διορισμού ή παροχής νομικής βοήθειας έως 31/12/2012 και εκκρεμούν προς εκκαθάριση, πρέπει να αποστέλουν συμπληρωματικά στην Οικονομική Υπηρεσία  του Υπουργείου τιμολόγιο / απόδειξη παροχής υπηρεσιών και υπεύθυνη δήλωση με το ΙΒΑΝ. Λεπτομέρειες στο συννημένο έγγραφο.

ΒΕΖΚΩ-ΤΙΓ 6-6-2013

 

Print Friendly, PDF & Email