ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ 121 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Αριθμ. 11206 ΕΞ 2021
Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιούμενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998. (ΦΕΚ τ Β 1539/15.4.2021)

fek_1539 ΚΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ

Print Friendly, PDF & Email