ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 3/12/2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 3/12/2017

Εγγεγραμμένοι:                                                                      433

Εψήφισαν:                                                                               360

Έγκυρα ψηφοδέλτια:                                                             351

Άκυρα ψηφοδέλτια:                                                                1

Λευκά ψηφοδέλτια                                                                  8

ΕΛΑΒΑΝ

ΠΕΡΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ     177

ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ         174

Ανακηρύσσεται Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλογου Ρόδου

Ο Περίδης Βασίλειος του Προμηθέα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ

Print Friendly, PDF & Email