ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΣΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 30/5/2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Ρ. αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν της πρότασης της  Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων, να συμμετάσχουν τα μέλη του στην στάση εργασίας  των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους στις 30-5-2018 και από ώρα 11.00  έως 12.00 στα πλαίσια της δράσης της Κοινωνικής Συμμαχίας,  στην οποία συμμετέχει μεταξύ 10 συνδικαλιστικών φορέων και η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων της  Χώρας.

24/5/2018

Για το ΔΣ του ΔΣΡ

Ο Πρόεδρος                Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης     Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email