ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ