ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 28/8/2014

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Συνεδρίαση 28-8-2014

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της, στις 28 Αυγούστου 2014 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, υπό τη προεδρία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Βασιλείου Αλεξανδρή, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε τα εξής:

1.                   Ως προς τα θέματα των δικηγόρων που απασχολούνται από τις Τράπεζες:
Επειδή μέχρι τώρα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις επιστολές που απεστάλησαν προς τις διοικήσεις των τραπεζών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και στο αίτημα μας για συνάντηση και συζήτηση των προβλημάτων, η Συντονιστική, εξουσιοδοτεί το Προεδρείο να επανέλθει προς τις διοικήσεις των Τραπεζών εμμένοντας στο αίτημα που διατύπωσαν για συνάντηση και διάλογο.
Παράλληλα, όρισε επιτροπή αποτελουμένη από τους  Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιώς Γ. Σταματογιάννη, Καβάλας Α. Αθανασίου, Λάρισας Δ. Κατσαρό και Πατρών Ν. Παπάκο, η οποία  εντός των επομένων δύο εβδομάδων θα καταγράψει αναλυτικά τα προβλήματα που ανακύπτουν με τους απασχολουμένους δικηγόρους από τις Τράπεζες.
2.                   Επί των θεμάτων του ΙΚΑ: Η Συντονιστική εμμένει στην από 29-4-2014 απόφασή της μέχρι να συνταχθεί και υπογραφεί το νέο ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, που κατά περιεχόμενο θα είναι συμβατό με το Κώδικα περί Δικηγόρων, σύμφωνα με την απόφαση 104/24-7-2014  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3.                   Ως προς τα πτυχία πανεπιστημίων της ΕΕ:
Την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τρίτη 2/9/2014 και την      Παρασκευή 5/9/2014, συζητείται στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328)», στο οποίο έχει συμπεριληφθεί ήδη η τροπολογία για το άρθρο 15(αναγνώριση πτυχίων πανεπιστημίων της ΕΕ).
4.                    Ως προς τον Κώδικα Δικηγόρων: Όσον αφορά τις επείγουσες, τεχνικού χαρακτήρα και αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των Δικηγορικών Συλλόγων τροποποιήσεις του Κώδικα, η Συντονιστική συζήτησε και ενέκρινε τις τροποποιήσεις. Το τελικό κείμενο που θα συντάξει η επιτροπή αποτελουμένη από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Ν. Παπάκο, τον Γενικό Διευθυντή του ΔΣΑ Χ. Ναούμη και τον δικηγόρο Αθηνών Α. Λεοντόπουλο-Βαμβέτσο (Νομική Υπηρεσία ΔΣΑ) λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, θα σας αποσταλεί άμεσα προκειμένου να προωθηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προς ψήφιση.
5.                   Ως προς το σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας:  Ανέθεσε στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Γ. Σταματογιάννη να επιμεληθεί την επεξεργασία των διατάξεων του νομοσχεδίου με δικηγόρους της επιλογής του.
6.                   Ως προς το σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα: ανέθεσε στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης Ε. Μουνδριανάκη να επιμεληθεί την επεξεργασία των διατάξεων του νομοσχεδίου με δικηγόρους της επιλογής του.
7.                   Ως προς το σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Σε αναμονή κατάθεσης του σχεδίου, εμμένουμε στις τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων όπως τις εκφράζει ομόφωνα ο δικηγορικός κόσμος.
8.                   Ως προς τα φορολογικά: Έγινε συζήτηση για τα σοβαρά και επείγοντα φορολογικά θέματα που απασχολούν τη κοινωνία και τους δικηγόρους (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, τέλος επιτηδεύματος) και αποφασίσθηκε η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών.
9.                   Εκφράζει τη αντίθεσή της στη κατάργηση των μεταβατικών εδρών των  δικαστηρίων (άρθρα 38 και 39 του νόμου 4274/2014).
10.               Να συγκληθεί η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 19,20,21 Σεπτεμβρίου, στα Καλάβρυτα.

 

Print Friendly, PDF & Email