ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                      7/11/2014

Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε την Παρασκευή, 7/11/2014 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Ευθύς αμέσως, μόλις κατατεθεί στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα συνεδριάσει αυθημερόν προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω  στάση του δικηγορικού σώματος.

Κατά τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε επίσης σε σώμα η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 80423/24-10-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2923/30-10-2014).

Print Friendly, PDF & Email