ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Δ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ 29/11