ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Δ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ 13/12/2021