ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Δ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΩΣ 28/1/22