ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Δ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ 31/1/22