Αποχή από υποθέσεις ΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου αποφάσισε την αποχή από 5/5/2014 των δικηγόρων Ρόδου από τις υποθέσεις του ΙΚΑ σύμφωνα με την από 29/4/2014 απόφαση της Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. Ειδικότερα :

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, μετά το νέο τελεσίγραφο του ΙΚΑ, για υπογραφή εντός 24ώρου προθεσμίας, του παράνομου συμφωνητικού με τους συνεργαζόμενους ανά υπόθεση δικηγόρους, αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την αποχή από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (τόσο των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ) , μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπει ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων. 

     Από το ΔΣ ΔΣΡ

      Ο Πρόεδρος

      Κων/ος  Σαρρής

Print Friendly, PDF & Email