Αποχή των Δικηγόρων Ρόδου στις 18 Φεβρουαρίου 2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
Αποχή των Δικηγόρων Ρόδου στις 18 Φεβρουαρίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, κατά τη συνεδρίασή του της 12/2/2020, αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων Ρόδου από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην επιβολή του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.
Επισημαίνουμε ότι δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων . (άρθρο 40 παρ 2 Ν. 4465/2017).

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης     Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email