Αποχή των Δικηγόρων Ρόδου στις 19 Δεκεμβρίου 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
Αποχή των Δικηγόρων Ρόδου στις 19 Δεκεμβρίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, κατά τη συνεδρίασή του της 18/12/2019, αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων Ρόδου από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην επαναφορά του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, διαμαρτυρόμενοι παράλληλα για  την υποστελέχωση του Δικαστηρίου και για τα θέματα λειτουργίας Κτηματολογίου Ρόδου. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να μεριμνήσουν για την αναβολή των υποθέσεων τους. Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων (άρθρο 40 παρ 2 Ν. 4465/2017). 

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                          Η Η. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης     Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email