Αποχή των μελών του ΔΣΡ από τα Δικαστήρια στις 09 Νοεμβρίου 2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου συνήλθε σήμερα εκτάκτως  στις 07 Νοεμβρίου 2022 και αποφάσισε την αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου από τα Δικαστήρια στις 09 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, προκειμένου η Πολιτεία να προβεί άμεσα στη λήψη μέτρων ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και ειδικότερα το δικηγορικό σώμα.

Στο πλαίσιο αυτό  καλούμε τους αρμόδιους φορείς να αντιμετωπίσουν τα πάγια αιτήματα μας, ήτοι:

– Στελέχωσης και μηχανογράφησης του Κτηματολογίου Ρόδου.

-Επίλυσης του κτιριακού προβλήματος του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου  και αποκατάστασης των  υφιστάμενων φθορών αυτού.

-Άμεσης μετεγκατάστασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου και του Ειρηνοδικείου Ρόδου στο χώρο του παλιού Κτηματολογίου .

-Κανένας συνάδελφος  να μη μένει ανασφάλιστος λόγω χρεών, να μην στερείται υγειονομικής περίθαλψης και να αποκλείεται από λοιπές  παροχές   εξαιτίας της θέσπισης ενιαίου κανονισμού παροχών  ΕΦΚΑ (όπως επιδόματα μητρότητας στις άμισθες δικηγόρους, επιστροφή οφειλόμενων κ.λπ.)

-Μείωσης και όχι αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών – αύξησης των συντάξεων.

-Επέκτασης της απαλλαγής των επιτηδευματιών από Φ.Π.Α. μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ, όπως προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.

-Άμεσης κατάργησης του Τέλους Επιτηδεύματος .

-Επαναφοράς του αφορολόγητου στα 12.000 Ευρώ προσαυξημένου  κατά 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

-Επίσπευσης της εκκαθάρισης των αποζημιώσεων δικηγόρων σε υποθέσεις  Νομικής  Βοήθειας από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

-Καθιέρωσης υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στις εμπράγματες δικαιοπραξίες, όπως επίσης και σε ορισμένες κατηγορίες ενοχικών συμβάσεων  ιδιαίτερα σημαντικού αντικειμένου, για προστασία των συμβαλλομένων μερών.

-Κατάργησης, άλλως μείωσης του Φ.Π.Α στις δικαστηριακές υπηρεσίες.

-Έκδοσης  ΑΠΥ για τους έμμισθους δικηγόρους , που αμείβονται με ΑΠΥ  ως συνεργάτες δικηγορικών γραφείων.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                            Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης                              Ανθούλα Καραολάνη

Print Friendly, PDF & Email