ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ 3/3 ΕΩΣ 5/3

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ                

                                                                                          

 

                                                                            Ρόδος   2.3.2021

Αρ.Πρωτ. 1/ 2021

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου:

 

Σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου του, λαμβανομένης της κρισιμότητας του ζητήματος που ανέκυψε μετά από την επιβεβαίωση κρουσμάτων  Covid-19   υπηρετούντων στο δικαστικό μέγαρο και του κατεπείγοντος χαρακτήρα ανάληψης μια απόφασης που να διασφαλίζει στο ελάχιστο έστω την προστασία των συναδέλφων, και όχι μόνο ,αποφάσισε και ανακοινώνει:

 

Την αποχή από τα καθήκοντά τους των δικαστικών υπαλλήλων  από την 3.3.2021 ημέρα Τετάρτη  έως  και την  5.3.2021 ημέρα Παρασκευή,

 

Και μέχρι οι αρμόδιοι φορείς να  προβούν σε  αξιολόγηση του κινδύνου,  να διατυπώσουν γνώμες, να λάβουν αποφάσεις και ό,τι άλλο προβλέπεται  και ορίζεται τουλάχιστον στο από 01-10-2020 Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημοσίου Τομέα.

 

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

α/α

             Δικαία Μάρκογλου  Βαλασία Κουμπιού

 

Print Friendly, PDF & Email