ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011