Απόσπαση δικαστικού λειτουργού στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου