Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου-ΓΟΣ στις τραπεζικές συμβάσεις