Από την Τετάρτη 6/2/2013 έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο "ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ". Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 13/2/2013 και αφού ληφθούν υπ΄ όψιν τα αποτελέσματα της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή. http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=3047