ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 επόμ. του ν. 4194/2013 και άρθρου 165 παρ 6. του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 7 παρ 13 περ. α του ν. 4205/2013, ημέρα αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου και 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου  ορίζεται η  23η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Κυριακή από τις 7 το πρωί  μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Η θητεία του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει στις 16/3/2014 και λήγει στις 31/12/2017. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου  λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2 το μεσημέρι.

Τα παράβολα εξόδων εκλογής ορίζονται ως εξής:

Για τον υποψήφιο Πρόεδρο 30ευρώ.

      Για τον υποψήφιο σύμβουλο 15 ευρώ.

 

Ρόδος 24/1/2014

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σαρρής

Print Friendly, PDF & Email