ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΝ – ΤΕΑΔ 2013

Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2013 παραδίδεται εμπρόθεσμα από 1/1/2014 έως 28/2/2014. Υποχρέωση τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι δικηγόροι, οι οποίοι παραδίδουν τα ασφαλιστικά βιβλιάρια τους στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου.

Όσοι παραδώσουν το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο στο Σύλλογο έως 31/12/2013, θα λάβουν τη σχετική βεβαίωση καταβολής, την οποία μπορούν να τη καταχωρήσουν στα βιβλία εσόδων – εξόδων του τρέχοντος έτους  (2013) για να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα έτους 2013 το ποσό της δαπάνης των εισφορών ( άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε. από 1/1/2013), διαφορετικά θα την καταχωρήσουν στο επόμενο έτος (2014).

 

Από τη Γραμματεία του ΔΣΡ

18/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΑΝ -ΤΕΑΔ

eisfores2013

miteres2013

Print Friendly, PDF & Email