Αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο από το Φωνητικό Σύνολο ΔΣΡ Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 στο Καστέλο