Γενική συνέλευση Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.30 για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή ή τη συνέχιση της αποχής κατά τις ημερομηνίες 26, 27 Μαρτίου και 5,6 Απριλίου.