ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΑΔΡ 18/9

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΛΕΑΔΡ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔ Ρόδου καλούνται τα μέλη του Ταμείου σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12 και σε περίπτωση μη απαρτίας σ΄ αυτήν σε επαναληπτική συνεδρίαση την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α) Χορήγηση εκτάκτου βοηθήματος Αλληλεγγύης προς όλα τα μέλη του ΛΕΑΔ.

Β) Θέσπιση ειδικού ενσήμου υπέρ ΛΕΑΔ σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες διαδικασίες.

Ρόδος  13/9/2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Βαρέλης

Print Friendly, PDF & Email