ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 7/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Γνωμοδότηση στο ερώτημα για το αν επιτρέπεται η έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων παρά τρίτων μη δικηγόρων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 7/29-6-2020

Print Friendly, PDF & Email